“เป๊ป” ชมเปาะ “กุน” เป็นกองหน้าเกิดมาพร้อมพรสวรรค์