ไม่เกิน 3 วัน! คาดกู้ซากเครื่องบิน “ซาล่า” ขึ้นจากทะเลได้