เซปังวินเทอร์เทสต์ เวทีทดสอบเครื่องยนต์สำหรับโมโตจีพี 2019