ตร.ยืนยัน ร่างที่พบในซากเครื่องบินใต้ทะเล คือ “ซาล่า”


ตำรวจ เผย ร่างที่เก็บกู้มาได้จากซากเครื่องบินใต้ทะเลของช่องแคบอังกฤษ คือ ‘เอมิเลียโน ซาล่า’

TOP ประเด็นร้อน