"คล็อปป์" ถูกปรับ 1.85 ล้านบาท เหตุวิจารณ์ผู้ตัดสิน