ข่าวเด่นของแท็ก ศูนย์ประสานงานช่วยกะเหรี่ยง

เสนอ นายกฯตั้งศูนย์ประสานงานช่วยกะเหรี่ยง
การเมือง

เสนอ นายกฯตั้งศูนย์ประสานงานช่วยกะเหรี่ยง

สถานการณ์ชายแดย ไทย-เมียนมา ที่อ.แม่สะเรียง ตอนนี้ การส่งของบริจาคให้ชาวกะเหรี่ยง ยังไม่สามารถทำได้ แม้ว่าก่อนหน้านี้ จะมีคำสั่งจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เปิดจุดนี้เผื่อทำการค้าขายได้ ล่าสุด ประสานงานเครือข่ายลุ่มน้ำสาละวินภาคประชาชนเสนอให้ นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งตั้งศูนย์ประสานงานช่วยชาวกะเหรี่ยงพร้อมสะท้อนปัญหาว่า ตลอด 1-2 เดือน ที่ผ่านมาเครือข่ายภาคประชาชนสังคมที่ต้องการช่วยเหลือชาวกะเหรี่ยง ติดขัดปัญหาเรื่องการประสานงานกับหน่วยงานรัฐ

อ่านเพิ่มเติม


ข่าว ศูนย์ประสานงานช่วยกะเหรี่ยง