ข่าวเด่นของแท็ก เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครด้วยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค


ข่าว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครด้วยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค