ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะทั้ง 4 ท่าน ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดครั้งนี้

รางวัลชนะเลิศ

เจ้าพระยา ความเจริญริมสายน้ำ

คุณ พุฒิกร เกียรติยุทธชาติ

รางวัลรองชนะเลิศ

เสน่ห์สายน้ำเจ้าพระยายามค่ำ

คุณ นิพนธ์ เกตุจรัส

รางวัลชมเชย

สายน้ำเจ้าพระยา

คุณ นาย ธีรธัช โน็ตศิริ

รางวัลชมเชย

เสน่ห์ท่ามหาราช

คุณ สุกฤษฏิ์ หิรัญสารพงศ์

เกี่ยวกับกิจกรรม

ร่วมส่งภาพถ่ายในหัวข้อ “100 ปี แห่งความเจริญบนสายน้ำ” เพื่อถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตและ
การเดินทางบนผืนน้ำเจ้าพระยา พร้อมชิงรางวัลมากมายจากบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด

ระยะเวลาแคมเปญ

1 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 63

หัวข้อการประกวด

“100 ปี แห่งความเจริญบนสายน้ำ”

การประกาศรางวัล

ประกาศรางวัลในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ทางเว็บไซต์ www.pptvhd36.com/100YearsSupatraGroup

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท และ โทรศัพท์มือถือ Huawei NOVA 7 5G จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

ขั้นตอนการส่งภาพประกวด

 1. ส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้หัวข้อ “100 ปี แห่งความเจริญบนสายนํ้า” ที่นำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตและการเดินทางบนผืนนํ้าเจ้าพระยา พร้อมคำบรรยายภาพสั้นๆ ระบุสถานที่ภ่ายภาพ และรุ่นโทรศัพท์มือถือที่ใช้ถ่าย
 2. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายสามารถอัปโหลดภาพเพื่อร่วมกิจกรรมได้เพียง 1 ครั้ง และจำนวนไม่เกิน 3 ภาพ โดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถือเท่านั้น สามารถตกแต่งภาพได้แต่ห้าม ตัดต่อ
 3. ถ่ายภาพเรือหรือถ่ายภาพสถานที่ที่กำหนด ได้แก่ เรือด่วนเจ้าพระยาธงส้ม-ธงเหลือง-ธงเขียว, เรือด่วนปรับอากาศธงแดง, เรือเจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท ธงฟ้า / ท่าเรือข้ามฟากท่าช้าง-วังหลัง,ท่าช้าง-วัดระฆัง,วังหลัง-ท่ามหาราช,วังหลัง-ท่าพระจันทร์ / คอมมูนิตี้มอลล์ท่ามหาราช,ท่าวังหลัง / โรงแรม Riva Surya, Riva Arun โดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถือเท่านั้น

คณะกรรมการ

คุณสุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม / คุณฟาน ศรีไตรรัตน์ / คุณพิริยะ วัชจิตพันธ์ / คุณรัฐพล ศิริจิรสุข / คุณนันทสิทธิ์ นิตย์เมธา

หลักเกณฑ์และกฎกติกา

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพถ่ายที่ถูกบันทึกโดยกล้องโทรศัพท์มือถือเท่านั้น โดยสามารถตกแต่งภาพได้แต่ห้ามตัดต่อ
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องถ่ายภาพเรือหรือถ่ายภาพสถานที่ที่กำหนด ได้แก่ เรือด่วนเจ้าพระยาธงส้ม-ธงเหลือง-ธงเขียว, เรือด่วนปรับอากาศธงแดง, เรือเจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท ธงฟ้า / ท่าเรือข้ามฟากท่าช้าง-วังหลัง,ท่าช้าง-วัดระฆัง,วังหลัง-ท่ามหาราช,วังหลัง-ท่าพระจันทร์ / คอมมูนิตี้มอลล์ท่ามหาราช,ท่าวังหลัง / โรงแรม Riva Surya, Riva Arun โดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถือเท่านั้น
 3. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดขอรับรองว่าภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้าประกวดนั้น เป็นภาพถ่ายที่ตัวเองเป็นผู้ถ่ายและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้หากมีบุคคลที่สาม กล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดได้ส่งเข้าประกวดนั้นมีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะขอรับผิดชอบ ต่อค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว
 4. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดแต่ละคนสามารถอัปโหลดภาพเพื่อร่วมกิจกรรมได้เพียง 1 ครั้ง และจำนวนไม่เกิน 3 ภาพ
 5. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคมชมรม หรือองค์กรอื่นใด
 6. ในกรณีมีการประท้วงในการทำผิดกติกาและคณะกรรมการต้องการตรวจสอบ ผู้ถ่ายภาพจะต้องมีหลักฐานยืนยันเพื่อตรวจสอบภาพถ่าย หากผู้ถ่ายภาพไม่ สามารถยืนยันได้คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ภาพนั้นๆ ออกจากการประกวด
 7. ลิขสิทธิ์ของภาพที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมด จะตกเป็นของคณะผู้จัดงานเพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ #100ปีแห่งความเจริญบนสายน้ำ ในสื่อสารสนเทศทุกประเภท
 8. หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ผู้นั้นโดยมีโทษตั้งแต่การตัดสิทธิ์ในการประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามเพิ่มเติม