สถานีสุขภาพ

สายตายาวตามวัยแก้ได้ด้วยเลสิก? | Health Me Please EP.100

12

สายตายาวตามวัยแก้ได้ด้วยเลสิก จริงหรือไม่?
.
พญ. ธารินี เสงี่ยมพรพาณิชย์ จักษุแพทย์กระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา โรงพยาบาลกรุงเทพ ให้ข้อมูลว่า สายตายาวตามวัยแก้ได้ด้วยเลสิกนั้น “เป็นความจริง"
.
การทำเลสิกสามารถรักษาสายตายาวตามอายุได้ ซึ่งมีทั้งรูปแบบเลสิกธรรมดาที่จะใช้ใบมีดเปิดฝากระจกตา และแบบเฟมโต เลสิก (Femto Lasik) ที่จะเปิดฝากระจกตาได้บางกว่าเดิม

ปัจจุบันการทำเลสิกมีการพัฒนาวิธีการใหม่ที่เรียกว่า ReLEx SMILE (รีเลค สมายด์) ข้อดีคือแผลเล็กกว่าการทำเลสิกแบบเดิมหลายเท่าตัว ตาแห้งน้อยกว่า กระจกตาแข็งแรงกว่า แต่ตอนนี้สามารถรักษาได้เฉพาะสายตาสั้น กับสายตาเอียงเท่านั้น ยังไม่สามารถรักษาสายตายาวตามอายุได้ 

#HealthMePlease #เลสิก #สายตายาว #BDMS #ข่าวสุขภาพ #รักสุขภาพ #PPTVHD36 #ช่อง36 #PPTVHEALTH #โรงพยาบาลกรุงเทพ


เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ