ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลการตรวจสลากหมายเลขเพื่อความถูกต้องในการตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง จากกองสลากฯ ได้ที่นี่

ตรวจหวย - ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดประจำวันที่ 16 กันยายน 2559

รางวัลที่ 1

มี 1 รางวัลๆละ 6,000,000 บาท

2 4 0 6 5 0
2
4
0
6
5
0

เลขหน้า 3 ตัว

มี 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท


160
493

เลขท้าย 3 ตัว

มี 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท


043
583

เลขท้าย 2 ตัว

มี 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท


42

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

มี 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท


240649
240651

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2

มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท

031023
121525
476092
579775
724016

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3

มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

175838
247802
315642
434176
554467
662996
697156
710131
734834
917751

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4

มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท

018663
142268
226402
357517
460619
492885
536869
719988
818799
912517
023326
143577
261267
374302
461868
495519
567878
723381
843031
918529
029258
194080
287673
382382
467783
498897
666464
726162
860715
936352
056276
200650
313290
422228
474500
530266
680097
767203
865953
947755
066510
200696
349223
431260
478204
536851
713564
769667
899872
978825

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5

มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

003685
105565
233771
323702
442147
516891
620010
690919
811675
886751
008732
109771
240948
326834
452594
525710
634099
694738
829102
898139
022095
177720
244507
341464
462725
530358
636898
694798
830905
901683
028176
179475
275428
391364
472914
531827
639443
724216
836500
922967
037580
201962
278401
392082
478836
537499
651384
725227
847110
923609
041562
202732
282264
398678
484231
549859
655516
729494
853493
929673
059142
209720
294081
400639
495072
550965
658747
742762
874081
934484
064591
210538
300305
400899
501815
565531
681033
757245
876886
944389
072288
210570
313373
417794
507117
585632
682415
788955
882178
984135
105499
221230
323509
422957
507159
589267
690702
801069
882648
986936

เพื่อความถูกต้องในการตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง จากกองสลากฯ ได้ที่นี่

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ