ด่วน!! คำสั่ง "ผบ.สส." แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน คืนชีพด่าน คุมชุมนุม สแกนต่างด้าว ป้อง "โควิด" อีกรอบ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ดีเดย์ 1 ธ.ค. ผบ.สส. ออกคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ 29/2563 คืนชีพด่าน ชุดตรวจตามมาตรการผ่อนคลาย ที่ชุมนุม แหล่งต่างด้าว ป้องกันโควิด-19

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ 29/2563

เปิดเส้นทางลักลอบเข้าเมืองชายแดนไทย-เมียนมา

เรื่อง การออกปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 9)

ตามประกาศนายกรัฐมนตรี  เรื่อง การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 8 ) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง

1. ให้การปฏิบัติการตามคำสั่ง ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง  ในเรื่องปรับการตั้งจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโควิด - 19 จัดตั้งคณะตรวจการประกอบกิจการ และกิจกรรมตามาตรการผ่อนคลาย

แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  มอบหน้าที่และอำนาจและแต่งตั้ง หัวหน้าคณะตรวจการประกอบกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลายยังมีผลใช้บังคับและ ปรับการรปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนด รวมทั้งดำรงความต่อเนื่องในการตรวจกิจการ และกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลาย โดยเฉพาะกิจการและกิจกรรมที่มีประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก และสถานประกอบการที่มีแนวโน้มการใช้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

รวมทั้งเพิ่ม การรณรงค์ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการและประชาชนตระหนักและปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโรค

ตลอดจนแจ้งเบาะแสแก่ทางราชการ หากพบว่ามีผู้ละเมิดมาตรการป้องกันโรค เพื่อรองรับฤดูหนาวและการเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ รวมถึงการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬานานาชาติ ซึ่งจะมีการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก

2. ดำรงความต่อเนื่องในการตั้งจุดตรวจร่วม และชุดสายตรวจร่วม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ การก่ออาชญากรรม การรวมกลุ่มชุมนุมที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วย การชุมนุมสาธารณะหรือมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค หรือการกระทำอันเป็นการฉวยโอกาสซ้ำเติม ความเดือดร้อนของประชาชน

3.เพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้น และจับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ในเขตรับผิดชอบ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 และมีสถิติการลักลอบเข้าเมือง โดยผิดกฎหมาย รวมทั้งประสานใช้กลไกด้านการปกครองในระดับพื้นที่ในการเฝ้าระวัง ค้นหา และการแจ้ง เบาะแสผู้หลบหนีเข้าเมือง

ตลอดจนเพิ่มมาตรการการตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะในพื้นที่จังหวัดชายแดนและพื้นที่ชั้นใน โดยเฉพาะขบวนการนำพาและผู้ให้ที่พักพิงกับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการสอบสวนผู้กระทำผิดที่จับกุมได้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการป้องกัน การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายต่อไป

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563  เป็นต้นไป 

คลิกอ่านคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง

“บิ๊กตู่” สั่งกองทัพ คุมเข้มชายแดนเมียนมา สกัดโควิด-19

ศปม. คุมเข้ม แรงงานต่างด้าว หวั่น เป็นซุปเปอร์สเปรดเดอร์  

เปิดไทม์ไลน์หญิงไทย 2 คน ลอบเข้าเมืองติดโควิด-19

widget-covid-bg

เกาะติดสถานการณ์ โควิด-19

จำนวนผู้ป่วยที่พบในไทย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่
823
ผู้เสียชีวิต
7
รักษาหาย
811
ดูข้อมูลและข่าวโควิด-19 ทั้งหมด

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP การเมือง

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ