ฝ่ายค้าน ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ 10 รัฐมนตรี


โดย PPTV Online

เผยแพร่
การอภิปรายไม่ไว้วางใจที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ล่าสุด ผู้นำพรรคฝ่ายค้าน ยื่นญัตติทั่วไป เพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจ กับ ประธานสภาแล้ว

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP การเมือง

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ