ศาลให้ประกันตัว “เพนกวิน-แอมมี่” หลังยอมรับทุกเงื่อนไข


โดย PPTV Online

เผยแพร่
วันนี้ (11 พ.ค.) เมื่อเวลา 10.00 น. ศาลอาญาไต่สวน คำร้องขอปล่อยชั่วคราวนายพริษฐ์ หรือเพนกวิน ชิวรักษ์ นายไชยอมรหรือแอมมี่ แก้ววิบูลย์พันธุ์ และนายภาณุพงศ์ จาดนอก

นายพริษฐ์ หรือเพนกวิน ชิวารักษ์ จำเลยในคดีหมายเลขดำที่ อ ๒๘๖/๒๕๖๔ และจำเลยที่ ๑ ในคดีหมายเลขดำที่ อ ๒๘๗/๒๕๖๔ แถลงต่อศาลด้วยความสมัครใจว่า หากศาลอนุญาตให้ ปล่อยชั่วคราวจะไม่ไปกระทำการใด ๆ ที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง รวมถึงการกระทำใดๆ ในพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์เฉพาะที่ตนดูแลด้วย ไม่เดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล

“เพนกวิน” แถลงต่อศาล ยอมรับ 4 เงื่อนไข หากได้รับปล่อยตัวชั่วคราว

“แอมมี่” แถลงต่อศาล ยอมรับทุกเงื่อนไข หากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว

ทั้งนี้รวมทั้งจะมาตามกำหนดนัดศาล และเข้าร่วมกระบวนพิจารณาคดีของศาล โดยในวันนี้ได้แต่งตั้งทนายความมาเข้าร่วมกระบวนพิจารณาคดีแล้ว และหากศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว ยอมติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) โดยมีบิดาและมารดาของนายพริษฐ์หรือเพนกวิน รวมถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อดิศร จันทรสุข รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกันแถลงยืนยันว่า นายพริษฐ์ หรือเพนกวิน สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้ไว้ต่อศาลได้ และจะร่วมกันกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้ไว้ต่อศาลอย่างเคร่งครัด

นายไชยอมร หรือแอมมี่ แก้ววิบูลย์พันธุ์ จำเลยที่ ๑๗ ในคดีหมายเลขดำที่ อ ๒๘๗/๒๕๖๔ และผู้ต้องหาในคดีหมายเลขดำที่ ฝ ๓๐๐/๒๕๖๔ แถลงต่อศาลด้วยความสมัครใจว่า หากศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นที่เสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ไม่ก่อการใด ! อันก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง และจะมารายงานตัวต่อศาลตามกำหนดนัด ทั้งยินยอมการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ด้วยความสมัครใจของตัวเอง แต่กังวลเฉพาะในส่วนของการเดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตเกรงว่าสัญญาณจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) อาจกระทบต่อสัญญาณเครื่องดนตรี แต่อย่างไรก็ยินดีหากศาลจะกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวโดยมีบิดาและมารดาของนายไขยอมรหรือแอมมี่ร่วมกันแถลงยืนยันว่าจะกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ แถลงต่อศาล

ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานในชั้นต่สวนคำร้องขอปล่อยชั่วคราวของนายพริษฐ์ หรือเพนกวิน ชิวารักษ์ และนายไชยอมร หรือแอมมี่ แก้ววิบูลย์พันธุ์ แล้ว เห็นว่า กรณีถือได้ว่าพฤติการณ์แห่งคดีได้เปลี่ยนแปลงไป จึงอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวนายพริษฐ์หรือเพนกวิน และนายไชยอมร หรือแอมมี่

สำหรับนายพริษฐ์ หรือเพนกวิน ตีราคาหลักประกันคดีละ 200,000 บาท สำหรับนายไชยอมร หรือแอมมี่ ตีราคาหลักประกันสำหรับคดีหมายเลขดำที่ อ ๒๘๗/๒๕๖๔ จำนวน 50,000 บาทและคดีหมายเลขดำที่ ฝ ๓๐๐/๒๕๖๔ จำนวน 200,000 บาท โดยมีเงื่อนไขห้ามนายพริษฐ์หรือเพนกวินและนายไชยอมร หรือแอมมี่กระทำการใดในลักษณะเช่นเดียวกับที่ถูกกล่าวหาตามฟ้องอันเป็นที่เสื่อมเสียแก่สถาบันพระมหากษัตริย์ หรือเข้าร่วมในกิจกรรมใดที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากศาล และให้มาศาลตามกำหนดนัดโดยเคร่งครัด ก่อนปล่อยตัว แจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทราบ และมีคำสั่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อดิศร จันทรสุข เป็นผู้กำกับดูแลนายพริษฐ์หรือเพนกวิน ผู้ถูกปล่อยชั่วคราว และตั้งนายคมชาญกับนางอรวรรณ แก้ววิบูลย์พันธุ์ เป็นผู้กำกับดูแลนายไชยอมรหรือแอมมี่ ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวโดยให้ทำหน้าที่สอดส่องดูแลให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติตามเงื่อนไขการปล่อยชั่วคราวที่ศาลกำหนดอย่างเคร่งครัด หากมีการผิดเงื่อนไขให้ผู้กำกับดูแลรายงานให้ศาลทราบโดยเร็ว

สำหรับนายภาณุพงศ์ จาดนอก จำเลยที่ ๖ ในคดีหมายเลขดำที่ อ ๒๘๗/๒๕๖๔ เนื่องจากศาลได้รับแจ้งจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเกี่ยวการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจำเลยที่ ๑๖ ว่าไม่พบเชื้อ อย่างไรก็ตามผลการตรวจดังกล่าวเป็นผลการตรวจตั้งแต่ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มิใช่ผลการตรวจในระยะอันใกล้ ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฎว่าจำเลยที่ ๖ มีประวัติการสัมผัสกับนายอานนท์ นำภา ซึ่งได้รับการยืนยันแล้วว่าติดเชื้อไวรัสดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรให้เลื่อนไปรอฟังผลการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจำเลยที่ ๖ โดยขอให้เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัส ดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 2 และรายงานผลการตรวจให้ศาลทราบ หากศาลได้รับแจ้งผลการตรวจเมื่อใด จึงจะได้กำหนดนัดไต่สวนคำร้องของจำเลยที่ ๖ ต่อไป

 

 

TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ