พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ - พระราชทานยศ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ราชกิจจาฯประกาศ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ และ ประกาศ พระราชทานยศทหารให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ และประกาศพระราชทานยศทหารให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ ดังนี้

พระบรมราชโองการ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ '3 ราชสกุลยุคล' เป็นนายทหารพิเศษ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

 

ประกาศ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้

พลเอก สุนัย ประภูชะเนย์ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2564

ประกาศ พระราชทานยศทหารให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหาร  2 ราย ดังนี้

1.. พลโท สุวิทย์ มหาศักดิ์สุนทร พระราชทานยศเป็น พลเอก

2.  พันเอก ปรีชา ศิริไพบูลย์ พระราชทานยศเป็น พลตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2564

 

TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ