ครม.ไฟเขียวเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-นายกฯพัทยา คาดหย่อนบัตรเดือนพ.ค.นี้


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ครม. เห็นชอบข้อเสนอให้จัดการเลือกตั้งผู้ว่า-สภากทม.และเมืองพัทยาแล้ว กกต. คาดว่าจะให้มีการเลือกตั้งในเดือนพ.ค. นี้

วันนี้ 8 มี.ค. 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาข้อเสนอกระทรวงมหาดไทย เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา โดยกระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมและสำนักงานคณะกรรมการเลือก (กกต.) ตั้งได้จัดทำแผนการเลือกตั้ง ซึ่งคาดว่าจะให้มีการเลือกตั้งในเดือนพ.ค. 2565 นี้

สวนดุสิตโพล "ผู้ว่าฯ กทม." ในสายตาคนกรุงเทพฯ แก้รถติด-ขนส่งสาธารณะต้องมาก่อน

พรรคร่วมเห็นพ้อง “บิ๊กตู่” ร่วมรับประทานอาหารเย็นนี้ กระชับความสัมพันธ์ที่ดี

ทั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ 23 ก.พ. ที่ผ่านมา คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 / 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา โดยกระทรวงมหาดไทยได้รายงานการดำเนินการด้านข้อมูลจำนวนราษฎรที่ใช้ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว วันที่ 18 ม.ค. 2565 แล้วรวมทั้งได้มีการเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา  กำหนดรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้ในข้อบัญญัติ

รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม สำหรับกรณีการจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไว้พร้อมแล้ว  รวมทั้งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ประกาศราชกิจจานุเบกษาการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2565 เสร็จสิ้นแล้ว ในส่วนของสำนักงาน กกต. ได้ออกระเบียบและประกาศ กกต. และจัดทำแผนงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งมติคณะรัฐมนตรี  โดยกำหนดวันเลือกตั้งในเดือนพ.ค. 2565

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว แต่โดยที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพและเมืองพัทยา ยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมในการเลือกตั้งและสำนักงาน กกต. ได้จัดทำแผนงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพและเมืองพัทยาแล้ว ซึ่งคาดว่าจะให้มีการเลือกตั้งในเดือนพ.ค. 2565 นี้

เงินเฟ้อแนวโน้มพุ่งไม่หยุด จากทิศทางราคาน้ำมันทะยานขึ้นจากสงคราม

F-16 ตก ขณะฝึกบิน นักบินดีดตัวออกมาได้

เอเชียนกมส์2022-B เอเชียนกมส์2022-B
TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ