ด่วน !!! 4.4 หมื่นคน รีบเช็กสิทธิ์ ที่ย้ายเขตไม่ถึง 1 ปี อดเลือก ส.ก.


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ปลัดฯ กทม. เตือน 4.4 หมื่นคน ที่ย้ายเขตไม่ถึง 1 ปี รีบแจ้งเพิ่มชื่อเพื่อมีสิทธิเลือกตั้งส.ก.ได้ถึงวันที่ 11 พ.ค.นี้

นายขจิต ชัชวานิชย์  ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 นี้ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการการประมวลผลเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ในบัญชีรายชื่อระบุมีสิทธิเลือกตั้งเฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพียงอย่างเดียว มีจำนวนประมาณ 44,200 คน 

เผย คนว่างงาน พ.ย.62 พุ่งกว่า 4 แสนคน ป.ตรี ยังเตะฝุ่นเพียบ!

สถิติคนไทยว่างงาน มี.ค.’61 แตะ 4.4 แสนคน ส่วนใหญ่ “ลาออก”

 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านออกจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปยังอีกเขตเลือกตั้งหนึ่งภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันและเป็นเหตุให้มีชื่อในทะเบียนบ้านปัจจุบันเป็นเวลาน้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันเลือกตั้ง

ทั้งนี้หากกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าว ประสงค์ที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครให้ไปยื่นคำขอเพิ่มชื่อ ตามแบบ ส.ถ.1/7 ต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ทั้งนี้ภายในระยะเวลาก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน หรือภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

ปลัดกรุงเทพมหานคร ยังกล่าวว่า คุณสมบัติสำคัญของผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.และ ส.ก. ประกอบด้วย มีสัญชาติไทย หากแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง คือเกิดก่อนวันที่ 24 พ.ค.2547  และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้ว เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง  ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อของตนเอง พร้อมหน่วยเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งให้เรียบร้อย จากหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งสำนักงานเขตได้จัดส่งให้ หรือตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/#/ หากพบว่าชื่อของตนเองหรือบุคคลในครอบครัวไม่ถูกต้องให้รีบแจ้งสำนักงานเขตที่ซึ่งมีสิทธิเลือกตั้งภายในวันที่กำหนด

ร้านค้าบ่นอุบ ยอดขายร่วง เข้าสู่ยุคข้าวยากหมากแพง

ระวังโรคไข้มาลาเรียสายพันธุ์ “โนวไซ”  แพร่เชื้อจากลิงสู่คน

TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ