เปิด วาระ ครม.วันนี้ ก่อนนายกฯ บินร่วมงานโศกนาฏกรรม ณ จังหวัดหนองบัวลำภู


โดย PPTV Online

เผยแพร่
การประชุม ครม.วันนี้ (11 ต.ค.65) มีวาระการประชุมมีหลายเรื่องน่าสนใจ ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และแต่งตั้งบุคคล

รายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ครั้งที่ 1 /2565 หน่วยงานเจ้าของเรื่อง รองนายกรัฐมนตรี

สภาพอากาศวันนี้! อีสาน-เหนือ-กลางตอนบน อุณหภูมิลด ส่วนกลางตอนล่าง-ใต้ฝนตกหนัก

ออมสิน ตั้งบริษัทปล่อยกู้ สู้เงินกู้นอกระบบ

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง

ผลการประชุมรัฐภาคีคืออนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของเสียอันตรายและการกำจัดสมัยที่ 15

การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำหรับ

 

 

 

 

สารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ สมัยที่ 10 และการ ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานสมัยที่ 10

 • ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัจจัยสู่ความสำเร็จของเศรษฐกิจฐานรากโดยพิจารณาจาก นโยบายการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของคณะกรรมาธิการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม 
 • ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy Industry) ของคณะกรรมาธิการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม
 • ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะ อาชีพแก่สตรีและครอบครัว ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ของคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและ กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา
 • รายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่...) พ.ศ...ของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่...) พ.ศ...
 • รายงานผลการตรากฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562
 • รายงานผลการดำเนินการ กรณี ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อผลักดันกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดต่อเด็กผ่าน สื่ออนไลน์ ของคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา
 • ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภควิถีใหม่ ของคณะกรรมาธิการ สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
 • การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นางสาวซาราห์ บินเย๊าะ) ( พม.)
 • ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ... 

 

คอนเทนต์แนะนำ
“ธรรมนัส” ไขก๊อก ลาออกหน.พรรคเศรษฐกิจไทย
“ธรรมนัส” ไขก๊อก ลาออกหน.พรรคเศรษฐกิจไทย
ค่าเงินบาทวันนี้ "อ่อนค่าลงอีก" เปิดเช้านี้ 37.98 บาทต่อดอลลาร์
ค่าเงินบาทวันนี้ "อ่อนค่าลงอีก" เปิดเช้านี้ 37.98 บาทต่อดอลลาร์

วาระปกติ เพื่อพิจารณา (แฟ้มสีชมพู)

 • โครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน 
 • ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร
 • ขออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการฝายหัวนาจังหวัดศรีสะเกษ(ครั้งที่ 3) ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเพื่อเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ
 • หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • การประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน
 • การสนับสนุนกำลังพลกองทัพไทย เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในกองกำลังชั่วคราวรักษาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ สำหรับเอบิเย
 • การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐเยเมน 
 • ร่างถ้อยแถลงผู้นำอาเซียนว่าด้วยปีแห่งเยาวชนอาเซียน พ.ศ.2565 เพื่อเสริมสร้างบทบาทของเยาวชนในการ สร้างประชาคมอาเซียน
 • ร่างความตกลงอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางอากาศและทางทะเล 
 • ท่าทีไทยสำหรับการประชุมกรอบความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย และ สิงคโปร์ (Singapore-Thailand Enhanced Economic Relationship : STEER) ครั้งที่ 6 

โดยหลังการประชุมเสร็จสิ้น  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ จะเดินทางไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้เสียชีวิตจากเหตุโศกนาฏกรรม ณ จังหวัดหนองบัวลำภู 

 

คอนเทนต์แนะนำ
อาลัย "เด่น ดอกประดู่" นักแสดงตลกชื่อดัง เสียชีวิตแล้ว ในวัย 80 ปี
อาลัย "เด่น ดอกประดู่" นักแสดงตลกชื่อดัง เสียชีวิตแล้ว ในวัย 80 ปี
ประวัติ “เด่น ดอกประดู่” อดีตดาวตลกรุ่นใหญ่ เจ้าของฉายา "ตลกพูดเพราะ"
ประวัติ “เด่น ดอกประดู่” อดีตดาวตลกรุ่นใหญ่ เจ้าของฉายา "ตลกพูดเพราะ"

ข่าวที่คุณอาจพลาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP การเมือง

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ