แพร่คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 15 หน้า "ประยุทธ์" เป็นนายกฯยังไม่ครบ 8 ปี


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ราชกิจจานุเบกษา แพร่เอกสาร 15 หน้า คำวินิจฉัยฉบับเต็มศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ “ประยุทธ์” เป็นนายกรัฐมนตรี ยังไม่ครบ 8 ปี

เมื่อวันที่ 28 ต.ค.2565 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 14/2565 กรณี ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องขอให้วินิจฉัยความเป็นนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดลงเป็นการเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 158  วรรคสี่ กรณีดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ 8 ปี ระหว่าง 24 ส.ค.2557 – 24 ส.ค.2565 หรือไม่

ซึ่งก่อนหน้านี้ วันที่ 30 ก.ย.2565 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 6 ต่อ 3 ว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ ยังไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ เนื่องจากยังดำรงตำแหน่งไม่ครบ 8 ปี

ย้อนไทม์ไลน์ พล.อ.ประยุทธ์ ถูกศาลตัดสินนายก 8 ปี ฝ่ายค้าน - เอกสารหลุด - ชี้แจง 8 ข้อ

ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยนายก 8 ปี “ประยุทธ์” อยู่ต่อ กลับนั่งเก้าอี้เดิม

คำวินิจฉัยฉบับเต็ม มีความยาว 15 หน้า โดยเนื้อหาตอนหนึ่ง ระบุว่า เมื่อรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ประกาศใช้บังคับในวันที่ 6 เม.ย.2560 และผู้ถูกร้อง (พล.อ.ประยุทธ์) ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 264 การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องดังกล่าว จึงเป็นการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีภายใต้รัฐธรรมนูญนี้ต้องอยู่ภายใต้บังคับมาตรา 158 วรรคสี่

ทั้งนี้ การให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ จะต้องถือเอาวันที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้เป็นวันเริ่มต้นเข้ารับตำแหน่ง

ผู้ถูกร้องจึงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามความในมาตรา 264 ของรัฐธรรมนูญปี 2560 นับแต่วันที่ 6 เม.ย.2560 เมื่อนับถึงวันที่ 24 ส.ค.2565 ผู้ถูกร้องดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียังไม่ครบกำหนดตามรัฐธรรมนูญปี 2560

สำหรับคำวินิจฉัยฉบับเต็ม มีความยาว 15 หน้า อ่านรายละเอียดที่นี่ : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/067/T_0004.PDF 

ข่าวที่คุณอาจพลาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP การเมือง

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ