เลือกตั้ง 2566 : เปิด 15 นโยบาย "ก้าวไกล" พร้อมพาไทยไม่เหมือนเดิม


โดย PPTV Online

เผยแพร่
นโยบายพรรคก้าวไกล ปิดสวิตช์ 3 ป. สร้างประเทศไทยที่ไม่เหมือนเดิม สร้างประเทศที่ “การเมืองดี ปากท้องดี มีอนาคต”

จากการประชุมใหญ่สามัญ พรรคก้าวไกลเปิดนโยบาย 15 เรือธงของพรรค ที่พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคประกาศพร้อมเป็นนายกฯ คนที่ 30 เป็นแกนนำปิดสวิตช์ 3 ป. สร้างประเทศไทยที่ไม่เหมือนเดิม สร้างประเทศที่ “การเมืองดี ปากท้องดี มีอนาคต” นโยบายทั้ง 15 เรือธงของพรรคก้าวไกล แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ได้ 2 กลุ่มคือ กลุ่มนโยบายด้านการเมือง และกลุ่มนโยบายปากท้อง 

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง2566 : รวมนโยบายพรรคการเมือง เปิดอาวุธสำคัญก่อนศึกเลือกตั้ง
เลือกตั้ง 2566 : พรรครวมไทยสร้างชาติ ดัน 13 นโยบาย ออกคลิปรัวผลงาน “บิ๊กตู่”
เลือกตั้ง 2566 “ประชาธิปัตย์” เปิด 16 นโยบาย ดันอากาศสะอาด กรุงเทพฯ ชั้นใน

 

นโยบายพรรคก้าวไกลเลือกตั้ง2566

ซึ่งกลุ่มนโยบายการเมืองนั้น พรรคก้าวไกล ยังยืนยันหนักแน่นและประกาศบนเวทีปราศรัยเสมอมา พีพีทีวีรวบรวม 15 นโยบายพรรคก้าวไกล มาครบทุกหมวด ตั้งแต่ปฎิรูปเชิงโครงสร้าง จนถึงการแก้ปัญหาเรื่องปากท้องของประชาชน

คอนเทนต์แนะนำ
เช็กผลเลือกตั้ง 2566 อย่างไม่เป็นทางการ "ก้าวไกล" นำ
เลือกตั้ง 2566 : หลังเลือกตั้ง จะรู้ผลคะแนน ภายในกี่วัน

 • นโยบายด้านปฎิรูปกองทัพ และ รัฐประหาร

ไม่ว่าจะเป็นยกเลิกเกณฑ์ทหาร, ลดจำนวนกำลังพล, ลดขนาดกองทัพ และยุบ กอ.รมน. ยกเลิกกฎอัยการศึกชายแดนใต้ ฝากตำรวจ พรรคก้าวไกลมีนโยบายให้ตำรวจต้องยึดโยงกับประชาชน ให้ผู้แทนทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลมีส่วนร่วมในการตั้ง ผบ.ตร. ให้มีการประเมินผลงานตำรวจแต่ละจังหวัด ยกเลิกการตัดผมเกรียน และอบรมเรื่องสิทธิมนุษยชนให้แก่ตำรวจอย่างเข้มข้น

 

 • นโยบายด้านปราบปรามทุจริต

ด้านข้าราชการ เองก็ต้องโปร่งใส่ และไม่มีการทุจริต ด้วยการเปิดข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนตรวจสอบได้ ใช้เทคโนโลยีจับโกง สร้างมาตรการคุ้มครองข้าราชการที่แฉการทุจริตในหน่วยงาน พร้อมปฏิรูป ป.ป.ช. ให้ยึดโยงกับประชาชน

 

 • นโยบายด้านการเมือง

นอกจากนี้ยังจะผลักดันให้เกิดการปลดล็อกท้องถิ่น ให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ข้อสุดท้ายของนโยบายด้านการเมืองของพรรคก้าวไกลที่ลืมไม่ได้คือ การเปิดเพดานเสรีภาพ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยเสนอว่าต้องมีการแก้ไขกฎหมายที่ถูกนำมาใช้ปิดปากหรือทำลายผู้เห็นต่างทางการเมืองทั้ง ม.112, 116, พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และปฏิรูปสถาบันศาลให้ยึดโยงกับประชาชน

 

 • นโยบายปากท้อง

ส่วนนโยบายปากท้องนั้น พรรคก้าวไกลเสนอว่าต้องเป็นนโยบายปากท้องแบบใหม่ที่ลดความเหลื่อมล้ำ เลยจัดให้ครบเซต คือ ปรับขึ้นค่าแรงขึ้นต่ำ 450 บาททันที และปรับขึ้นตามเงินเฟ้อทุกปี ออกหวยใบเสร็จเพื่อ SMEs ไทย ทุกการซื้อสินค้า 500 บ้านจากร้าน SMEs มีสิทธิแลกรับสลากกินแบ่งรัฐบาลทันที 1 ใบ และจัดงบประมาณอุดหนุน 10,000 ล้านบาท ให้ประชาชนทุกเขตเมืองในไทยมีรถเมล์ไฟฟ้าใช้ในราคาถูกและเข้าถึงได้

 

 • นโยบายรัฐสวัสดิการ

นอกจากนี้ยังจะยกระดับคุณภาพน้ำประปาทุกที่ในประเทศไทยให้มีคุณภาพดื่มได้ ผ่าน พ.ร.บ.น้ำประปา พร้อมมุ่งขจัดความเหลื่อมล้ำ ผ่านนโยบายรัฐสวัสดิการถ้วนหน้าที่จัดสรรให้โดยไม่ต้องมีการลงทะเบียนแย่งชิงกัน  เช่น คูปองรับขวัญ 3,000 บาท สำหรับแม่ของเด็กแรกเกิด เงินเลี้ยงดูเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี 1,200 บาทต่อเดือน เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุเป็น 3,000 บาทถ้วนหน้าโดยไม่มีเงื่อนไข เป็นต้น

 

 • นโยบายปฏิรูปที่ดิน

ชาวบ้านที่ไม่มีที่ดินทำกิน ก้าวไกลก็มีนโยบายปฏิรูปที่ดิน ด้วยการเร่งรัดออกโฉนด 10 ล้านไร่ ยึดที่ สปก. จากนายทุนและเปลี่ยน สปก. ชาวบ้าน เป็นโฉนดทันที รื้อกฎหมายที่ดินทั้งระบบ ให้คนไทยได้เข้าถึงสิทธิที่ดินทำกิน และส่งเสริมให้ทุกบ้านติดตั้งแผงโซลาเซลล์บนหลังคาให้ผลิตไฟใช้เองได้ และหากเหลือก็สามารถขายคืนรัฐได้

 

 • นโยบายเกษตรกร

และสุดท้ายการแก้ปัญหาหนี้เกษตรกรอย่างถาวร โดยการรับซื้อหนี้จากเกษตรกร เปลี่ยนพื้นที่เกษตรเป็นสวนป่า รัฐเช่าที่ดินเกษตรกรเพื่อปลูกไม้ยืนตัน และให้เกษตรกรดูแล ทำให้เกษตรกรมีรายได้จากค่าเช่าและค่าแรง แบ่งส่วนหนึ่งใช้หนี้ ธกส. ได้

 

 • นโยบายด้านสุขภาพ ที่จะให้ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี

 

 • นโยบายประมง ที่จะคีนชีวิตให้ชาวประมงได้

 

 • นโยบายสร้างความเท่าเทียมทางเพศ

ด้วยผ้าอนามัยไม่เก็บ VAT และแจกฟรีในโรงเรียน, ปฏิรูปการสอนเพศศึกษา, สิทธิลาคลอด 180 วัน พ่อแม่แบ่งกันได้ และปรับปรุงกฎหมายต่อต้านความรุนแรงทางเพศ

 

 • นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

พรรคก้าวไกลนั้นก็ประกาศเอาจริงกับปัญหาโลกร้อน ผ่านนโยบายเชิงรุกและเชิงรับ

 

 • นโยบายด้านการศึกษา

พรรคก้าวไกลให้ความสำคัญกับเด็ก โดยเสนอให้เรียนฟรี อาหารฟรี และมีรถรับส่งให้, ทำสถานศึกษาให้ปลอดภัยไร้อำนาจนิยม, พร้อมทำสถานศึกษาให้มีคุณภาพ สร้างคนให้ทันโลก และการศึกษาไม่จำเป็นต้องอยู่ในโรงเรียนเท่านั้น ด้วยการส่งเสริมให้เรียนรู้ตลอดชีวิต

 

นี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นสำหรับการประกาศนโยบายต่างๆ ของพรรคก้าวไกล เพราะหลังยุบสภาแล้วพรรคก้าวไกลบอกว่ายังมีนโยบายอีกชุดที่จะประกาศเช่นกัน

คอนเทนต์แนะนำ
#เลือกตั้ง2566 : ศึกคนใน? พรรคก้าวไกล ไร้ชื่อหัวหอกลง ส.ส. | เข้มข่าวเย็น | 21 มี.ค. 66
เปิดลงทะเบียนค่าไฟ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565
สมมง! “กานต์ ชนนิกานต์” คว้ามงกุฎนางสาวไทย 2566
เปิด 11 รายชื่อ รถไฮไลท์ในงาน Motor Show 2023 จัดเต็มหลังอั้นมานาน !
ซีเซียม-137 สารกัมมันตรังสีอันตราย สัมผัสอาจผิวไหม้พุพอง สะสมนานก่อมะเร็งได้

Olympic2024-2_B Olympic2024-2_B

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ