เลือกตั้ง 2566 : เปิดลำดับบัญชีรายชื่อ 100 คน "พรรครวมไทยสร้างชาติ"


โดย PPTV Online

เผยแพร่
"รวมไทยสร้างชาติ" เบอร์ 22 ยื่นผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน ไม่มีชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2566 โดยมีพรรคการเมืองลงสมัครรับเลือกตั้งรวม 67 พรรคการเมือง โดยทั้งหมดได้จับเบอร์พรรคการเมืองแบบบัญชีรายชื่อ หรือ เบอร์ปาร์ตี้ลิสต์

สำหรับ เลือกตั้ง 2566 พรรครวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 22 ส่งผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน โดยมีลำดับรายชื่อผู้สมัคร ดังต่อไปนี้

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : เปิดลำดับบัญชีรายชื่อ 100 คน "พรรคเพื่อไทย"
เลือกตั้ง 2566 : เปิดลำดับบัญชีรายชื่อ 87 คน "พรรคชาติไทยพัฒนา"
เลือกตั้ง 2566 : เปิดลำดับบัญชีรายชื่อ 98 คน "พรรคภูมิใจไทย"

1. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค  
2. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์  
3. นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์  
4. หม่อมหลวง ชโยทิต กฤดากร  
5. นายสุชาติ ชมกลิ่น  
6. นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ  
7. นายวิทยา แก้วภราดัย  
8. นายชัชวาลล์ คงอุดม  
9. นายจุติ ไกรฤกษ์  
10. นายธนกร วังบุญคงชนะ  
11. นายเกรียงยศ สุดลาภา  
12. นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรื่อง  
13. นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์  
14. นายอนุชา บูรพชัยศรี  
15. นายเสกสกล อัตถาวงศ์  
16. นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู
17. นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์  
18. นางสาวทิพานัน ศิริชนะ  
19. นายโรจน์พิศาล อินทรักษ์  
20. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง  
21. พ.อ.เพื่องวิชชุ์ อนิรุทธเทวา  
22. นายชุมพล กาญจนะ  
23. นายสามารถ มะลูลีม  
24. นายโกวิทย์ พวงงาม  
25. นายปรากรมศักดิ์ ชุณหะวัณ  
26. นายสยาม บางกุลธรรม  
27. นางบุญญาพร นาตะธนภัทร  
28. นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์  
29. นายวินท์ สุธีรชัย  
30. นายกิตติศักดิ์ พรหมรัตน์  
31. นายบุญยอด สุขถิ่นไทย  
32. นายพีระภัฏ บุญเจริญ  
33. นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์  
34. นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล  
35. นายวิฑูร กรุณา  
36. นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ  
37. นายภิเษกศักดิ์ ศักดิ์สมบูรณ์  
38. นายจงรักภักดี ญาณวินะโย  
39. นายพลพนธ์ แตงอ่อน  
40. นายธนดี หงษ์รัตนอุทัย  
41. นายธันย์ธรณ์เทพ แย้มอุทัย  
42. นายวิเชษฐ์ ชูชื่น  
43. นายนพดล พรหมภาสิต  
44. นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง  
45. นางสาวสุภาพิชญ์ ไชยดิษฐ์  
46. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์  
47. นายสุรพล แสวงศักดิ์  
48. นายพีระ จันทร  
49. นางสาวนันทนัช แสงทอง

50. นางสาวกัญจน์ณิชา เดชธนาพันธ์  
51. นายวิฑูรย์ อริยะพงษ์  
52. นายชินกร ก้าววิทยาคม  
53. นายอำนวย จันทมนตรี  
54. นายพรเทพ จันทร์จิระศานติ์  
55. นายชัยยุทธิ์ สงวนแก้ว  
56. นายสมหวัง อัสราษี  
57. นายเสกสรรค์ อุ่นอ่อน  
58. นายอนันต์ ทองอุ่น  
59. นายไทย์ธน รุ่งเรือง  
60. นายสราวุธ ศุภรมย์  
61. นางนัยนา ใคลลัดดา  
62. นางอัมราพร มุ้งทอง  
63. นายจำลอง ครูฑขุนทต  
64. พ.ต.ท. สุรทิน พิมานเมฆินทร์  
65. นางสาวรัตนาวรรณ สุขศาลา  
66. นายอานนท์ แสนน่าน  
67. นายวันเฉลิม กุนเสน  
68. นางสาวศิริรัตน์ สิริโชควงศ์สกุล  
69. นางสาวสิริยากร สินกัน  
70. นายสราวุฒิ สุวรรณรัตน์  
71. จ.ส.ต.พันแสน เสือพริก  
72. นายสิทธิพงศ์ วงศ์เลิศศักดิ์  
73. นายภูมินทร์ วรปัญญา  
74. นายสมัย เจริญช่าง  
75. นายสุรศักดิ์ เดือนแจ่ม  
76. นายสุพจน์ เดชะผล  
77. นายพินิจ สิทธิโห  
78. นายอวยชัย วะทา  
79. นางสาวพวงผกา กงเพชร  
80. นางสาวอลิษา องศารา  
81. นายไพโรจน์ ไชยบัณฑิต  
82. นายธำรงเกียรติ ส่องศิรี  
83. นายทรงยศ บุญบำรุงชัย  
84. นายภสุ จันทร์สม  
85. นายภาณุ ยนต์สุข  
86. นางอุตมพร ปรานมนตรี  
87. จ.อ.ศุภวัฒน์ เมธาวัชรินทร์
88. นางสาวณิชกานต์ สิงขจร  
89. นางสาวธันย์ชนิตา วัฒนสินธุ์  
90. นายอุดมศักดิ์ สุวรรณธนะ  
91. นางสาวศุภิชชญา พลโยธา  
92. นางสาวปาณัสม์ษญา แก้วก๋าคำ  
93. นางสาวปัณวราภรณ์ อัมพวัลย์  
94. นายธิติวุฒิ ตั้งก้องเกียรติ  
95. นายสมโภช โชติชูช่วง  
96. นายสุพัฒ ชาตรี  
97. นายภาคิน สมมิตรธนกุล  
98. นายไพฑูรย์ หอมกลุ่น  
99. นางสาวพรรณทิพย์ ยอดวิเศษบวร  
100. นางสาวณัฏฐ์อริญ เรืองสมบัติ

TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ