เลือกตั้ง 2566 : เปิดลำดับบัญชีรายชื่อ 87 คน "พรรคชาติไทยพัฒนา"


โดย PPTV Online

เผยแพร่
"ชาติไทยพัฒนา" เบอร์ 18 ยื่นผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ 87 คน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2566 โดยมีพรรคการเมืองลงสมัครรับเลือกตั้งรวม 67 พรรคการเมือง โดยทั้งหมดได้จับเบอร์พรรคการเมืองแบบบัญชีรายชื่อ หรือ เบอร์ปาร์ตี้ลิสต์

สำหรับ เลือกตั้ง 2566 พรรคชาติไทยพัฒนา เบอร์ 18 ส่งผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ 87 คน โดยมีลำดับรายชื่อผู้สมัคร ดังต่อไปนี้

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : เปิดวิธีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งใน-นอกเขตเลือกตั้ง
เลือกตั้ง 2566 : เช็กเบอร์ "พรรคการเมือง 2566" แบบบัญชีรายชื่อ
เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. กทม. 33 เขต มีผู้สมัครรวม 498 คน

 

 

1. นายวราวุธ ศิลปอาชา 
2. นายชาติชาย พยุหนาวีชัย 
3. นายนิกร จำนง 
4. นางนันทพร ดำรงพงศ์ 
5. นายกนก วงษ์ตระหง่าน 
6. นายสันติ กีระนันทน์ 
7. นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง 
8. นางสาวทัศน์ลักษณ์ ปัตตพงศ์ภัช 
9. นางสาวสุจิตรา ทรงมัจฉา 
10. นางสาวพัชรี โพธสุธน 
11. นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ 
12. นายอุดมศักดิ์ ศรีสุทิวา 
13. นายวิทยา ศรีชมภู 
14. นายสุขสันต์ วัฒนไกร 
15. นายรัฐชทรัพย์ นิชิด้า 
16. นายธานี ฉัตรนภารัตน์ 
17. นายมานิต สถาปนพิทักษ์กิจ 
18. พลโทดร. วีระ วงศ์สรรค์
19. นายปรเมศวน์ กุมารบุญ 
20. นายอาชวิทธิ์ เจิงกลิ่นจันทน์ 
21. นายภิเศก สายชนะพัน 
22. นายสุรพงษ์ พรมเท้า 
23. นายสกนธ์ บุญศรีสุวรรณ 
24. นายไพศาล ชโนวรรณ 
25. นายสุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์ 
26. นายสำรวย ผัดผล 
27. นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล 
28. ดร.วีระโชติ ชุณหรุ่งโรจน์ 
29. นายสมยศ หนูหนอง 
30. นายประชอบ หลีนุกูล 
31. นางผ่องพรรณ์ เป็งใจ 
32. นายพยอม แจ้งศรีสุข 
33. นายรังสี วิบูลย์อรรถกร 
34. นายสามารถ ศักดิ์แก้ว 
35. นายสมภาศ พจนปรีชา 
36. นายโกไสย เดชรุ่งเรือง 
37. นายเชิดเกียรติ แก้วกำเนิด 
38. ว่าที่ร้อยตรีธานี ชาวสวน 
39. นายสิระ กลั่นผล 
40. นางสาวมยุรี ศรีวิพัฒน์ 
41. นายพนม แก้วดี 
42. พ.อ.ประดิษฐ์ ธิติศรัณย์ 
43. นางจิราลักษณ์ บัวนาค 
44. นายสาโรจน์ คำพิทักษ์ 
45. นายเดโช พรหมชิต 
46. นายสิริบรรณจบ คงใหม่ 
47. นายนพพล รักณรงค์ 
48. จ่าสิบเอกชาญ ดีมี 
49. นายสัตตพล ดาราวุฒิ 

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : บรรยากาศ สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคการเมือง-กองเชียร์คึกคัก
เลือกตั้ง 2566 : เปิดลำดับบัญชีรายชื่อ 100 คน "พรรคเพื่อไทย"

50. นายสุภกิณห์ กิจไพศาล 
51. นายณรงค์ ยุทธิวัตร์ 
52. นายปรีชากร โมลิกา 
53. นางสุภาพร ชาวสวน 
54. พ.ต.ท.ดำรงค์วิทค์ รัตนฟูวงศ์ 
55. นางณัฐธยาน์ พิพิทฐานนท์ 
56. นายจักรวาล อุ่นสินมั่น 
57. นางสาวชนิดา กวยรักษา 
58. นายเกาศัลย์ แก้วยิ่งยงค์ 
59. นายประทุม สะไรรักษ์ 
60. นายพรชัย จิ๋วเจริญ 
61. นายอภิชาติ บูชิตตานนท์ 
62. นายธงชัย ธนะสิงห์ 
63. นายสุรเวช ตันสกุลพิจิตร์ 
64. นางสาวกาญนภา กลิ่นถนอม 
65. นางสาวภราดา นาคสุริยะ 
66. นายกฤษดา ทับทอง 
67. นายภูธเนศ ทับทอง 
68. นายชัยรัตน์ มุทาญาณากร 
69. จ.ส.ต.เฉลิม เทียนขุดทด 
70. นายปกาญจน์ นพศรี 
71. นายสิริกร เรืองฤทธิ์ 
72. นายจักรกฤษณ์ พันธุรักษ์ 
73. นายฐาปนพงศ์ ริมหนองอ่าง 
74. นายอมรเชษฐ์ เพชรรักษ์ 
75. นายต่อพล ปิ่นทอง 
76. นายโสภณ จะยะสกูล 
77. นายปราโมทย์ แก้วพิชัย 
78. นายธนบูลย์ กิ่งเกตุ 
79. นายพิพัฒน์ เจือละออง 
80. นายวิชมัย สุทธินุ่น 
81. นายธเนศพล สิมมา 
82. นางสาวสุนิสา เพชรดีคาย 
83. นายอภิเดช แก้วดวง 
84. นางสรีญากรณ์ หงษาชุม 
85. นายพิมล จินารักษ์ 
86. นายวิทยา เถื่อนมิ่งมาตย์ 
87. นางสาวหนูกรรณ ศรีสมบัติ

คอนเทนต์แนะนำ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ใช้สิทธิได้เลย 1 เม.ย. นี้
ปฏิทินวันหยุดเมษายน 2566 หยุดสงกรานต์-ราชการ-หยุดยาวกี่วัน เช็กที่นี่!

TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ