เห็นชอบจัด ครม.สัญจรพะเยา 18-19 มี.ค. พร้อมตรวจราชการกลุ่มเหนือตอนบน 2


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ที่ประชุม ครม. เห็นชอบจัด “ครม.สัญจร” พะเยา 18-19 มี.ค. - ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

วันที่ 20 ก.พ. 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติให้จัดการประชุม ครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 18-19 มี.ค. ที่ จ.พะเยา

ด้าน น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รับทราบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรายงานการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2567 ณ จังหวัดพะเยา

มอบตุ๊กตา "เศรษฐี" ให้ "เศรษฐา" ครม.สัญจรระนอง

นายกฯ ขอบคุณ 'ตุ๊กตาน้องเศรษฐี' หลังพักก่อนประชุมครม. สัญจร 23 ม.ค. 67

ครม.สัญจรพะเยา www.thaigov.go.th
เตรียมจัด ครม.สัญจรพะเยา 18-19 มี.ค.

และติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา และแพร่) ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2567 โดยมีประเด็นการตรวจราชการสำคัญ ประกอบด้วย (1) การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน  (2) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (3) การพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (4) การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง และ (5) การอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีบัญชามอบหมายภารกิจ ดังนี้

1.การลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่  มอบหมายคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวบรวมข้อมูลการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรี

2.การประชุมบูรณาการการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มอบหมายรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน  ชาญวีรกูล)  เป็นประธานการประชุมบูรณาการการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ให้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  สำนักงบประมาณและกระทรวงมหาดไทย เป็นฝ่ายเลขานุการ

3.การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีและวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเตรียมสถานที่จัดประชุมคณะรัฐมนตรี ดำเนินการจัดประชุม ตลอดจนรวบรวม กลั่นกรองข้อเสนอโครงการ/แผนงานสำหรับวาระกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ที่จะนำเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรี

4.การตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย จัดกำหนดการตรวจราชการในภาพรวมของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2567

5.การอำนวยความสะดวก ให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการและอำนวยความสะดวกด้านที่พักของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี การเดินทาง และกำหนดการในภาพรวมของนายกรัฐมนตรี

6.การรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประสานกับศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทยในการดูแลการรับเรื่องร้องเรียนและปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน

7.การประชาสัมพันธ์  ให้กรมประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก และโฆษกกระทรวงดำเนินการประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้แก่ประชาชน

8.การรักษาความปลอดภัย ให้กองทัพภาคที่ 1 กระทรวงกลาโหม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนและรักษาความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

บ.ดอยแม่สลอง ออกประกาศหลัง "มอส ละครคุณธรรม" ถูกสืบนครบาลจับกุม

หลายฝ่ายจับพิรุธ หลังรัสเซียไม่คืนร่าง “นาวาลนี"

สามี รับสารภาพใช้หินทุบหัว “น้องนุ่น” นำศพไปทิ้งที่ปราจีนบุรี

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ