เปิดความเห็น กฤษฎีกา ต่อการลาออกของ กฤษฎา รมช.คลัง


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เปิดความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา นายกรัฐมนตรียับยั้งการลาออกของ "กฤษฎา" ไม่ได้เหตุรับทราบด้วยวาจามีผลสมบูรณ์

จากกรณีที่นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ระบุว่าได้มีการโทรศัพท์ไปยับยั้งใบลาออกโดยให้เวลา 1 คืนเพื่อตัดสินใจอีกครั้ง

ทั้งนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาเคยได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการลาออกของรัฐมนตรี ว่า การลาออกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อใดนั้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กำหนดให้รัฐมนตรี

คอนเทนต์แนะนำ
นายกฯ สั่งระงับใบลาออก แนะ “กฤษฎา” ให้กลับไปนอนคิด 1 คืน!
สะพัด “กฤษฎา” ไขก็อก รมช.คลัง หลังไม่พอใจแบ่งงาน

กฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้ยื่นใบลาออก คณะกรรมการกฤษฎีกา
เปิดความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา นายกรัฐมนตรียับยั้งการลาออกของ "กฤษฎา" ไม่ได้เหตุรับทราบด้วยวาจามีผลสมบูรณ์

ต้องรับผิดชอบในหน้าที่ของตน และรับผิดชอบร่วมกันในนโยบายทั่วไปต่อสภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐสภา ตามบทเฉพาะกาลเมื่อรัฐมนตรีคนใดไม่ประสงค์จะรับผิดชอบในหน้าที่ของตนหรือในนโยบายทั่วไปอีกต่อไป

จึงถือว่าเป็นสิทธิของรัฐมนตรีคนนั้นที่จะลาออกเมื่อใดก็ได้ และไม่อยู่ภายใต้การยับยั้งของผู้ใดดังนั้นการแสดงเจตนาลาออกด้วยวาจา การลาออกย่อมมีผลสมบูรณ์ เมื่อนายกรัฐมนตรี ได้รับทราบ การแสดง เจตนานั้นดังนั้นในส่วนของนายกฤษฎาถือว่ามีผลแล้วตั้งแต่กล่าวด้วยวาจากับนายกรัฐมนตรี

 

ลามหนัก! ไฟไหม้ถังเก็บสารโซลีนมาบตาพุด เสียชีวิตแล้ว 1 ราย อลหม่านทั้งเมือง

วิธีรับมือภัยพิบัติสารเคมี จากเหตุเพลิงไหม้-โรงงานระเบิด และสัมผัสสารพิษ!

เริ่มแล้ว! สอบครูผู้ช่วย 2567 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 14 พ.ค. 67

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ