เปิดรายชื่อผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา (สว.) กกต.ชวนปชช. ร่วมเช็กประวัติ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กกต.ประกาศรายชื่อผู้สมัคร สว.ผ่านเว็บไซต์และ แอปพลิเคชัน Smart Vote เชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบประวัติ พฤติการณ์ และความเป็นกลางทางการเมืองของผู้สมัคร

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศกำหนดวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.)ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 พฤษภาคม 2567 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) นั้น

เมื่อผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานกกต.จะเผยแพร่บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาเบื้องต้นของทุกกลุ่มอาชีพและทุกอำเภอทางเว็บไชของสำนักงานกกต.และแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต (Smart Vote) โดยประชาชนสามารถดูรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกจำนวน 48,117 คน คลิกที่นี่ ww.ect.go.th

คอนเทนต์แนะนำ
เลขากกต. รับฟังศาลปกครอง หลังเพิกถอนระเบียบแนะนำตัวผู้สมัคร สว.
ประกาศระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือก สว. วางขั้นตอนคัดเลือก 3 ระดับ!

สว. กกต.
กกต.

ทั้งนี้ ภายใน 5 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับสมัคร ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอ จะตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร การถูกจำกัดสิทธิ และการสมัคร 1 กลุ่ม หรือ 1 อำเภอ ให้เสร็จสิ้น หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้าม ไม่ถูกจำกัดสิทธิ และได้สมัครรับเลือกเพียงกลุ่มเดียวและอำเภอเดียว จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครทุกกลุ่มที่มีผู้สมัครในเขตอำเภอ โดยแยกเป็นรายกลุ่มให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป และประกาศไว้ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สถานที่เลือกและจัดทำข้อมูลเผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การถูกจำกัดสิทธิ และการสมัคร 1 กลุ่มหรือ 1 อำเภอแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการเผยแพร่บัญชีรายชื่อผู้สมัครสมาชิก วุฒิสภาที่ผ่านการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

 

 

 

 

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็น สว. ร่วมตรวจสอบประวัติ พฤติการณ์ และความเป็นกลางทางการเมืองของผู้สมัครรับเลือกเป็น สว....

โพสต์โดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อ วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2024

 

TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ