4 โค้ช “เดอะ วอยซ์ คิดส์ 2019” โดนเด็กหยอก  สับขาหลอก เงิบระนาว ในบลายออดิชั่นรอบแรก