"ก้อง ห้วยไร่" รับผิด ปกปิดเรื่องในอดีต เพราะความดัง