แง่คิด 2 ศิลปินระดับตำนาน “โอ้ โอฬาร+โป่ง ปฐมพงศ์”