เพราะเป็นแม่ จึงต้องกลับมาร้องเพลง เปิดใจ “ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์” เจ้าของเพลงฮิต “ก็มาดิคะ”