เดินหน้าต่อ "ทาทา ยัง" ขอบคุณทุกกำลังใจ ขอโทษที่ทำให้ผิดหวัง