“ดักแด้ เชิญยิ้ม” สู้ชีวิตจากตัวโจ๊กค่าตัว 5 บาท ส่งลูกจนจบเป็นวิศวกรสาว