"เยิ่น ต๊ะหัว" ดาราฮ่องกง ถูกบุกแทงกลางงานอีเว้นท์