ชื่มชม “จ๊ะจ๋า พริมรตา” สมัครจิตอาสาหน่วยแพทย์ฯ พอ.สว.