“ซาร่า” แจงเลื่อนแต่ง “เต้ย” ไม่เกี่ยวความต่างศาสนา