“ไป่ ทาคน” นายแบบซุปตาร์เมียนมาร์เยือนไทย เผย “ใบเฟิร์น” สวยตรงสเปก