“แพท พาวเวอร์แพท” อีก 7 ปีพ้นโทษ วันนี้จบนักธรรมเอก