“หมิว – ก้อง” ร่วมเฟรม ส่งลูกชายคนโตเรียนต่ออเมริกา