“วงเคลียร์” ขำไม่ออก ถูกลวนลามระหว่างเล่นคอนเสิร์ต