“ตุ้ย ธีรภัทร์” เปิดใจหย่า “นาตาชา” เพราะมองชีวิตต่างกัน