“เซ้นต์ ศุภพงษ์” บริจาคเงินช่วยน้ำท่วมบ้านเกิด จ.ตราด