"ไอยู" ควักเงิน100 ล้านวอน ช่วยเหลือเด็กยากไร้ในเกาหลี