“ใบเตย - ดีเจแมน” เข้าเฝ้า"สมเด็จพระสังฆราช" รับประทานน้ำสังข์ เป็นมงคลชีวิตคู่