“ไท ธนาวุฒิ” เสียเงินไม่ว่า เสียเพื่อนไม่ยอม ถูกหลอกจนชิน