ยินดี “เอม – ปันปัน” บัณฑิตสาวคนเก่งรั้วจุฬาฯ


2 บัณฑิตสาวรั้วจุฬาฯ ปลื้มเรียนจบตามเป้า “เอม – สาธิดา ปิ่นสินชัย” คว้าปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ ด้าน “ปันปัน- สุทัตตา อุดมศิลป์” คว้าเกียรตินิยมอันดับ 2 คณะนิเทศศาสตร์ ภาคอินเตอร์

TOP ข่าวบันเทิง