"ลำไย ไหทองคำ" เปิดใจ รัก 4 ปี “ปุ้ย L.กฮ.” ไม่ได้ตั้งใจปิดบัง