ศิลปินนักร้องน้อมรำลึก ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์