บ้านพัง !! นุ๊ก สุทธิดา พ้อขึ้นโรงพักทุกเดือน เสียหายหลักล้าน