“อุ้ม กัญญาวีร์ ” วางมงมิสแกรนด์ฯ คว้าไมค์ตามฝันเวที “เดอะ วอยซ์ 2019”