“พีค – ฌอห์ณ” เหินฟ้า ถ่ายละคร “หว่ออ้ายหนี่ฯ” ที่อินเดีย