“คิม อูบิน” หวนคืนวงการ หลังเบรกงานต่อสู้มะเร็งโพรงจมูก