กว่าจะมาเป็น “Four unity” อะแคปเปล่าผู้พิการสายตาวงแรกของไทย บนเวที "The Voice 2019"